wnba比分,wnba比分直播

关于2009—2010学年教学状态数据统计的通知

来源:wnba比分直播 作者: 时间:2011-03-31 点击数:

各学院、各相关部门:
    为制作学校2009—2010学年《教学状态数据集》,特向各学院以及相关部门收集教学相关的数据,希望各学院以及相关部门能给予积极的配合。其中各部门相关数据统计表格详见附件,各学院相关数据统计表格请自行在wnba比分网站通知处下载。统计数据请于4月8日前报至wnba比分。                                                         wnba比分
                                                     2011年3月30日附件1:学院用数据统计表  

地址:中国·杭州市西湖区留和路299号  邮编:310012

Copyright? 2018 All Rights Reserved. wnba比分